Προθεσμιακές Καταθέσεις

 

Ολα τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων

Ανοδικά, έστω και οριακά σε ορισμένες περιπτώσεις, συνεχίζουν να κινούνται τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων σε αρκετές τράπεζες και κατά την περίοδο Ιουνίου – Ιουλίου 2011, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρείχαν οι ίδιες στο enet.gr. Η ανώτατη ετήσια απόδοση διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 3,9 – 4%. Σε συνδυασμό λοιπόν με το επίπεδο του πληθωρισμού που ήταν τον Ιούνιο στο 3,3%, η καθαρή απόδοση για τους καταθέτες συνεχίζει, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, να διατηρεί θετικό πρόσημο.

*Από το εκάστοτε ονομαστικό επιτόκιο προθεσμιακών καταθέσεων μην ξεχάσετε να αφαιρέστε το 10% επί των τόκων. Τον φόρο δηλαδή υπέρ του Δημοσίου.

** Τα επιτόκια του παρουσιάζονται στους πίνακες δεν είναι δεσμευτικά για την τράπεζα και ενδέχεται να διαφέρουν από πελάτη σε πελάτη, ακόμη και από μέρα σε μέρα.      

 

Απλές προθεσμιακές καταθέσεις

 

 

Τράπεζα Ποσό σε € 3 μήνες 6 μήνες 12 μήνες
Alpha 5.000 1,50% 1,75% 2,00%
20.000 ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ- 1ος μήνας: 2,40%  2ος: 2,45%, 3ος: 2,50%. Από €10.000 Μηνιαίος εκτοκισμός, ελευθερία κεφαλαίου ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ – α’ τριμ: 2,45%, β’ τριμ.: 2,60%. Από €10.000 Μηνιαίος εκτοκισμός, ελευθερία κεφαλαίου ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ – 2,68% Από €10.000 Μηνιαίος εκτοκισμός, ελευθερία κεφαλαίου
50.000 ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ- 1ος μήνας: 2,90%  2ος: 2,95%, 3ος: 3,00%. Από €30.000 Μηνιαίος εκτοκισμός, ελευθερία κεφαλαίου ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ – α’ τριμ: 2,95%, β’ τριμ.: 3,40%. Από €30.000 Μηνιαίος εκτοκισμός, ελευθερία κεφαλαίου ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ – 3,20% Από €30.000 Μηνιαίος εκτοκισμός, ελευθερία κεφαλαίου
100.000 ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ- 1ος μήνας: 3,10%  2ος: 3,25%, 3ος: 3,25%. Από €100.000 Μηνιαίος εκτοκισμός, ελευθερία κεφαλαίου ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ – α’ τριμ: 3,20%, β’ τριμ.: 3,40%. Από €100.000 Μηνιαίος εκτοκισμός, ελευθερία κεφαλαίου ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ – 3,58% Από €100.000 Μηνιαίος εκτοκισμός, ελευθερία κεφαλαίου
T bank (πρώην Aspis) 5.000 Ελάχιστο ποσό κατάθεσης 10.000
20.000 3,56% 3,72% 4,06%
50.000 3,56% 3,72% 4,06%
100.000 3,61% 3,78% 4,11%
Citibank 5.000 Έως 2,00% για περίοδο 3μηνών
ανάλογα με τη συνολική σχέση του πελάτη
20.000
50.000
100.000
Eurobank 5.000 Μη διαθέσιμο
20.000 1,90% – 2,00% – 2,10% Μηνιαίος εκτοκισμός 2,00% – 2,10% – 2,20% Διμηνιαίoς εκτοκισμός 2,00% τους πρώτους 5 μήνες, 6ος 4%, 7ος – 11ος 2,3% και τον 12ο 4,60% Μηνιαίος εκτοκισμός
50.000 2,50% – 2,70% – 2,90% Μηνιαίος εκτοκισμός 2,60% – 2,80% – 3,00% Διμηνιαίo εκτοκισμός 2,80% τους πρώτους 5 μήνες, 6ος 5,60%, 7ος – 11ος 3% και τον 12ο 6% Μηνιαίος εκτοκισμός
100.000 3,00% – 3,10% – 3,20% Μηνιαίος εκτοκισμός 3,00% – 3,20% – 3,40% Διμηνιαίoς εκτοκισμός 3,10% τους πρώτους 5 μήνες, 6ος 6,20%, 7ος – 11ος 3,20% και τον 12ο 6,40% Τριμηνιαίος εκτοκισμός
FBB 5.000
20.000 2,85% 3,25% 3,60%
50.000 2,85% 3,25% 3,60%
100.000 2,85% 3,25% 3,60%
HSBC 5.000      
20.000   ΓΙΑ ΠΟΣΑ
ΑΝΩ
ΤΩΝ 10.000 Απόδοση όλων
των τόκων
στην έναρξη
επιτόκιο 2,50%
Τρίμηνη απόδοση τόκων και επιτόκιο 2,10% για τα πρώτα 3 τρίμηνα και 4% για το 4ο τρίμηνο – Μέσο επιτόκιο 2,58%
50.000   Απόδοση όλων
των τόκων
στην έναρξη
επιτόκιο 2,50%
Τρίμηνη απόδοση τόκων και επιτόκιο 2,10% για τα πρώτα 3 τρίμηνα και 4% για το 4ο τρίμηνο – Μέσο επιτόκιο 2,58%
100.000   Απόδοση όλων
των τόκων
στην έναρξη
επιτόκιο 2,50%
τρίμηνη απόδοση τόκων και επιτόκιο 2,10% για τα πρώτα 3 τρίμηνα και 4% για το 4ο τρίμηνο – Μέσο επιτόκιο 2,58%
Marfin 5.000   3,30% 3,50%
20.000   3,30% 3,50%
50.000   3,65% 3,85%
100.000   3,90% 3,95%
Millennium  5.000 Ελάχιστο ποσό συμμετοχής 15.000
20.000 0,98% 1,22% 1,60%
50.000 0,98% 1,22% 1,60%
100.000 1,08% 1,32% 1,70%
Probank 5.000 4,4% 4,2% 4%
20.000 4,7% 4,5% 4,3%
50.000 5% 4,8% 4,6%
100.000 5,5% 5,3% 5%
Proton 5.000 4,25% 4,35% 4,45%  
20.000 4,8% 4,85% 4,95%
50.000 4,8% 4,85% 4,95%
100.000 4,8% 4,85% 4,95%
Αγροτική * 5.000 3,10% 3,40% 3,85%
20.000 3,10% 3,40% 3,85%
50.000 3,20% 3,50% 3,95%
100.000
Αττικής 5.000 3,60% 4,30% 4,60%
20.000 3,60% 4,30% 4,60%
50.000 3,75% 4,30% 4,60%
100.000 4,00% 4,30% 4,60%
Γενική 5.000
20.000 3,40% 3,50% 3,60%
50.000 3,40% 3,50% 3,60%
100.000 3,40% 3,50% 3,60%
Εθνική 5.000 1,6%. 1,8%. 2,2%.
20.000 1,6%. 1,8%.
Προθεσμιακή
κατάθεση
«Μηνιαίο»:
2,50%
2,2%. Προθεσμιακή κατάθεση «Μηνιαίο»: 2,70%
50.000 1,6% 1,8%. Προθεσμιακή
κατάθεση
«Μηνιαίο»:
2,50%
(έως τα 59.999)
2,2%. Προθεσμιακή κατάθεση «Μηνιαίο»: 2,70% (έως τα 59.999)
100.000 1,6% 1,8%. Προθεσμιακή
κατάθεση
«Μηνιαίο»:
3,30%
(από 60.000 ευρώ και άνω)
2,2% Προθεσμιακή κατάθεση «Μηνιαίο»: 3,40% (από 60.000 ευρώ και άνω)
Ελληνική 5.000 4% 4,2% 4,3%
20.000 4,2% 4,4% 4,5%
50.000 4,4% 4,5% 4,6%
100.000 4,6% 4,7% 4,8%
Εμπορική 5.000 0,60% 1,05% 1,36%
20.000 3,10%
«ΥΠΕΡέχω»
μηνιαίος
εκτοκισμός
3,30%
«ΥΠΕΡέχω»
μηνιαίος
εκτοκισμός
3,40%
«ΥΠΕΡέχω»
μηνιαίος
εκτοκισμός
50.000 3,10%
«ΥΠΕΡέχω»
μηνιαίος
εκτοκισμός
3,30%
«ΥΠΕΡέχω»
μηνιαίος
εκτοκισμός
3,90% «ΠΡΟηγούμαι»
προκαταβολή
τόκων
και επιβράβευση
στη λήξη 
100.000 3,10%
«ΥΠΕΡέχω»
μηνιαίος
εκτοκισμός
3,30%
«ΥΠΕΡέχω»
μηνιαίος
εκτοκισμός
3,90%
«ΠΡΟηγούμαι»
προκαταβολή
τόκων
και επιβράβευση
στη λήξη
Κύπρου 5.000 1,15% 1,36% 1,71%
20.000 2,80% 2,90% 3,10%
50.000 3,15% 3,20% 3,30%
100.000 3,30% 3,40% 3,60%
Πειραιώς  ** 5.000 2,90% 3,00% 2,70%
20.000 3,45% 3,60% 3,10%
50.000 3,45% 3,60% 3,10%
100.000 3,70% 3,80% 3,30%
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 5.000 2,75% 3,00% 3,20%
20.000 2,95% 3,20% 3,50%
50.000 3,15% 3,30% 3,60%
100.000 3,30% 3,45% 3,65%

(Τελευταία ενημέρωση: 08/07/2011) 

Τα επιτόκια του πίνακα παρουσιάζονται όπως τα παρείχαν οι ίδιες οι τράπεζες στο enet.gr.

* Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (δεν παρέχονται πληροφορίες επιτοκίων για το ποσό των 100.000)

** Στοιχεία 8 Ιουνίου 2011

! Οι παραπάνω πληροφορίες για τα επιτόκια των τραπεζών αποσκοπούν στην παροχή πληροφόρησης και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν παροχή συμβουλής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής πρόταση

Επιτόκια τρεχούμενων λογαριασμών και λογαριασμών ταμιευτηρίου

 

Δείτε αναλυτικά τα επιτόκια που «παίζουν» στην αγορά ανάλογα με το συνολικό υπόλοιπο του λογαριασμού σας όπως τα παρέχουν οι ίδιες οι τράπεζες στο enet.gr

 

Τράπεζα Λογαριασμός ταμιευτηρίου Τρεχούμενος λογαριασμός
Alpha έως 1,80% έως 1,50%
T bank (πρώην Aspis) ¨Εως 1,50% €0 – €5.000: 3,00%€5.001 – €10.000: 0,75%€10.001 και άνω: 0,50%
Citibank Έως 1,50% Έως 0,25%
Eurobank Μεγάλο ταμιευτήριο: 0,75% στο υφιστάμενο ποσό. 2% στην αύξηση των αποταμιεύσεων ανερξαρτήτως ποσού. Εξαμηνιαίος εκτοκισμός Λογαριασμός live: κάτω των €3.000: 1%
άνω των €3.000: 2%. Μηνιαίος εκτοκισμός.  Personal banking:
μέχρι €20.000: 0,10%
άνω των €20.000: Euribor 1M + 1%. Μηνιαίος εκτοκισμός 
FBB 1,00% 1,00%
HSBC 0,50% 0,50%
Marfin * Έως 0,10% έως 0,55%
Millennium  2.50% (μηνιαίος εκτοκισμός)
έως 0,50%
Probank 0,50%  
Proton 1,00% – 2,25% 0,75%
Αγροτική * Έως 1,70% Έως 1,00%
Αττικής 1,50% 1,50%
Γενική Έως 1,00% 0,25%
Εθνική Έως 0,75% Έως 0,30%
Ελληνική 0,30% Έως 1%
Εμπορική Έως 0,80% Λογαριασμός double: έως 1,20%
Κύπρου Έως 1,00%  Έως 1,00% 
Πειραιώς ** Έως 1,25% Έως 1,00%
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έως 2,10% έως 1,10%

* Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

(Τελευταία ενημέρωση: 08/06/2011)

Τα επιτόκια του πίνακα παρουσιάζονται όπως τα παρείχαν οι ίδιες οι τράπεζες στο enet.gr.

* Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

** Στοιχεία 8 Ιουνίου 2011

! Οι παραπάνω πληροφορίες για τα επιτόκια των τραπεζών αποσκοπούν στην παροχή πληροφόρησης και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν παροχή συμβουλής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής πρόταση

www.virvilis.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *